NCD Academy en Grant Thornton presenteren de leergang

Sustainable Boardrooms

CSRD staat voor de deur: bereid je tijdig voor!

NCD gelooft dat goed leiderschap de voedingsbodem is voor een betere wereld. Lange termijn waardecreatie en toekomstbestendige organisaties zijn daarbij essentieel. Duurzaamheid is een niet-meer-weg-te-denken thema in deze tijd en in veel boardrooms een hot topic.

Verduurzamen: hoe en waar?

Vanwaar de noodzaak?

Het is helder dat organisaties aan de slag moeten met verduurzaming. De vragen die men nu stelt in directiekamers en raden van commissarissen zijn:

 • Hoe gaan we die verduurzaming tijdig realiseren, passend binnen onze bedrijfscontext en business case?
 • Hoe krijgen we daar alle stakeholders in mee?
 • Waar hebben wij als organisatie grote negatieve of positieve impact op mens en milieu?
 • Welke potentiële duurzaamheidsrisico’s en kansen spelen er mogelijk voor onze organisatie, zoals overstromingen of grondstoffenschaarste?

We weten dát we moeten verduurzamen en willen dat ook, maar hoe en waar?

 

Duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie gaan over meer dan alleen het klimaat. Zowel Environmental, Social als Governance (ESG) aspecten zijn hierbij relevant. Wil je hier goed op sturen, dan moet je focus aanbrengen in je strategie. Ook impact meten en helder en transparant communiceren over de resultaten is steeds belangrijker. Naast dat aandeelhouders en financiers, klanten, ketenpartners en werknemers steeds vaker om deze informatie vragen, verplicht Europese regelgeving grote organisaties vanaf boekjaar 2023 een duurzaamheidsverslag te publiceren: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hoe navigeer je in dit snel veranderende landschap en hoe zorg je voor een heldere koers in verduurzaming? Wat is hierin jouw rol als bestuurder en aan de directie?

 

Welke inzichten geeft deze leergang je?

Tijdens deze leergang geven we jou als commissaris of directeur inzicht in hoe je jouw organisatie strategisch verduurzaamt en je toekomstbestendigheid vergroot. Van het formuleren (directeuren) en beoordelen en bevragen (commissarissen) van de duurzaamheidsstrategie, naar het doorvertalen in indicatoren en data, tot het opstellen van (directeuren) en het lezen en kritisch reflecteren op (commissarissen) de duurzaamheidsrapportage in lijn met relevante standaarden en regelgeving.

Centraal staat:

 • Hoe vertaal je strategie naar actie en resultaat?
 • Hoe borg je de realisatie binnen jouw organisatie als bestuurder of zie je hierop toe als commissaris?

 

 

Wat maakt deze leergang uniek?

 • Je bent in kleine groepen dynamisch met directeuren en commissarissen in interactie.
 • Je krijgt praktische handvatten op executive level waarmee je al écht aan de slag gaat tijdens de leergang.
 • Je brengt eigen casuïstiek in.
 • Je neemt de output de volgende dag al mee naar kantoor (strategie, indicatoren, roadmap, et cetera).
 • Je krijgt een inspirerende docent en gastsprekers uit de praktijk.
 • De didactische vorm past bij een vereniging.
 • De leergang is gepland op haalbare momenten in je drukke agenda. U rijdt voor de files heen en na de files terug.
 • De prijsstelling is aantrekkelijk.

  EXPERT

  Emma Verheijke

  Emma Verheijke leidt de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton. Met haar team begeleidt zij bedrijven, financiele sector, non profit instellingen en overheden met het voorbereiden en inrichten van duurzaamheidsrapportages in de transitie naar een meer duurzame, inclusieve economie. Met jarenlange praktijkervaring als consultant, trainer en docent, is Emma expert op gebied van duurzaamheidsstrategie, geïntegreerd impact management en duurzaamheidsverslaglegging en -rapportage. Eerder verzorgde Emma al een succesvolle NCD Talk over Duurzaamheid en de Sustainable Development Goals. Ook was zij keynote spreker op de Dag van de Commissaris over de Green deal en CSRD-regelgeving en de gevolgen voor organisaties. Emma is ook als docent betrokken bij de Nederlandse Beroepsgroep voor Accountants (NBA) en het International Institute of Research. 

  Programma

  • Dagdeel 1 Strategie

  Geef vorm aan de langetermijnwaardecreatie in je rol als leider.
  Output: strategieformulering (concept)

  • Dagdeel 2 Meten en data

  Welke indicatoren en data zijn nodig om impact te meten, hoe organiseer je dit werkbaar en waar moet deze data aan voldoen?
  Output: handvatten voor jouw keuze in indicatoren en datastrategie

  • Dagdeel 3 Verslaglegging

  Hoe zorg je voor een helder rapport in lijn met huidige en toekomstige eisen, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive?
  Output: afwegingskader voor rapportagevorm

  • Dagdeel 4 Sturen

  Hoe borg je de realisatie van de duurzaamheidsdoelen op de lange termijn?
  Output: highlevel implementatie roadmap

  Gastsprekers en voorbereiding

  In elk dagdeel deelt een leider uit de praktijk beeldende, inspirerende voorbeelden en bespreekt hierbij de worstelingen, hoe ze daar doorheen zijn gekomen en tot welke resultaten en impact hun duurzaamheidsstrategie en concrete initiatieven hebben geleid.

  Vooraf en tussendoor:

  • Leeswerk ter voorbereiding op het nieuwe onderwerp.
  • Opdrachten voor de vertaling naar de eigen praktijk en inbreng van casuïstiek tijdens de leergang.

   

   

   

   

   

  Na afloop: Sustainable Intervisie

  Je kan er als deelnemer voor kiezen na afloop een Sustainable Intervisie groep te vormen. Onder begeleiding van een professionele intervisor deelt en bespreekt je met elkaar de casuïstiek uit de eigen praktijk. Zo haal je nóg meer waarde uit deze leergang in de vertaling naar jouw organisatie en jouw rol, vanuit de vertrouwelijkheid van de groep.

   

   

    Je kan wel alleen maar standaard theorie delen maar het is veel interessanter om dingen te horen van mensen die echt weten hoe het zit, die het zelf ervaren hebben. Dat is voor mij een reden om nog een keer, als dit aan de orde komt, voor NCD te kiezen

    Sustainable Boardrooms

    Alumnus NCD Academy

    Data

    4 dagdelen
    16:00-20:00 uur

    Dag 1: 20 april 2022
    Dag 2: 18 mei 2022
    Dag 3: 8 juni 2022
    Dag 4: 23 juni 2022

     

    Investering

    €1500

    voor leden

    €1800

    voor niet-leden

    prijzen zijn excl. btw

    Locatie: de KAS

    De KAS
    De Bleek 13
    3447 GV Woerden

    De Kas is de duurzaamste evenementen locatie van Midden-Nederland.

    PE

    Permanente Educatie

    Na het volgen van deze leergang ontvang je

    16 PE-punten

    Meer info?

    Wil je meer informatie over de leergang?
    Neem contact op met de NCD Academy.

    Adres

    Amersfoortseweg 98
    3941 EP Doorn

    Telefoon

    088 623 2300