Privacybeleid

Laatste update: 1 februari 2021

NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren) is zich ervan bewust dat u met uw persoonsgegevens vertrouwen in ons stelt en dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Vandaar dit Privacybeleid. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze notitie laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze websites en community’s gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is o.a. van toepassing op de diensten van NCD, NCD Academy, NCD-app en Commissarissen.nl. Nieuw te ontwikkelen diensten en of producten zullen steeds worden getoetst aan dit Privacybeleid. Men dient zich ervan bewust te zijn dat NCD ook verantwoordelijk is voor het privacybeleid van onder haar ressorterende andere sites en community’s en bronnen die gebruikt worden vanuit haar functie als branche vertegenwoordiger van een vereniging voor Commissarissen en Directeuren. Door gebruik te maken van de websites en community’s, geeft men aan het Privacybeleid te accepteren.

NCD respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en community ‘s en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Men heeft ten alle tijden recht om inzage te krijgen in zijn opgeslagen persoonsgegevens en deze op eerste verzoek te laten wijzigen en of verwijderen.

Gebruikte gegevens

De persoonsgegevens die door de gebruikers van onze diensten worden gebruikt zijn veelal: naam, adres en telefoon nummer, e mail adressen, bankrekeningnummer en persoonsgegevens voor de NCD Academy. De NCD-app is uitsluitend toegankelijk voor NCD-leden. Commissarissen.nl gebruikt gegevens om community leden te informeren. De community gebruikers hebben zelf hun gegevens daarvoor ingevoerd. De bewaartermijnen van de diverse opgeslagen persoonsgegevens zijn opgenomen in het “NCD AVG Register”. Ieder halfjaar worden de bewaartermijnen gecontroleerd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer men zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we hen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten en services uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden opgeslagen in de cloud van onze Service Provider, waarmee een “Verwerkersovereenkomst” is afgesloten. Gegevens worden uitsluitend gebruikt/opgeslagen voor de service en dienstverlening aan onze leden/toekomstige leden, gebruikers van onze community’s en cursisten (NCD Academy) In het “NCD Register AVG” zijn de bewaartermijnen aangegeven.

Communicatie

Wanneer men e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij hen naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in de cloud omgeving bij onze Service Provider.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze leden/klanten/gecertificeerden, zodat wij onze diensten hierop maximaal kunnen afstemmen.

Onze websites maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de sites en de websites van de community’s gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze externe cloud servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe men de websites gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit/ internetgebruik en intern gebruik. Alles in het kader van onze taak als brancheorganisatie voor Commissarissen en Directeuren.

Beheer cookie-toestemming (opent popup)

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren expliciet de toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt via een “Verwerkersovereenkomst”. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn bekend met dit Privacybeleid en verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Veranderingen

Het Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites en in onze community’s ( bv: www.ncd.nl , www.ncdacademy.nl , www.commissarissen.nl ). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites en of community ‘s, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wij zullen alleen informatie opvragen over persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt men de mogelijkheid om de gegevens aan te passen of om af te melden. Aanpassen/uitschrijven communicatie Als men de gegevens aan wil aanpassen of verwijdering uit onze bestanden gewenst is, kan men contact met ons opnemen. De gegevens staan ook onder iedere mailing en of e-mail. Zie voor verdere het “hoofdstuk Vragen feedback” .

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter ook mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

De NCD controleert regelmatig of aan dit Privacybeleid wordt voldaan.

Als er vragen zijn over dit Privacybeleid, kunt u contact met onze Privacy Manager:

Blue Legal
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL Breda

Versiebeheer: versie 3 (februari 2021)

No image