Alle kringen
Landelijk NCD Kring

Utrecht/Gelderland

Image home

Kennis en ervaring uitwisselen

Bij onze kring zijn circa 35 NCD-leden aangesloten. Dat zijn in principe fungerende commissarissen / intern toezichthouders. Dikwijls brengen zij ook bestuurlijke ervaring in, waardoor we een vraagstuk zowel vanuit het toezichthoudend als vanuit het bestuurlijk perspectief kunnen behandelen. Erg leerzaam!

Bijeenkomsten

Uit bijeenkomsten komen geregeld nieuwe thema’s/issues naar voren. Deze plaatsen we op een ‘groslijst’, waaruit de thema’s voor komende bijeenkomsten worden gekozen. Om beurten werken leden een hen boeiend onderwerp uit, waar soms ook vooronderzoek onder de collega’s voor wordt gedaan.

Bijdrage

In 2022 bedroeg de jaarlijkse bijdrage €125. De jaarbijdrage is afhankelijk van frequentie en wijze van vergaderen. En dus variabel. Van de jaarbijdrage wordt (soms) een externe inleider en (als we fysiek bijeenkomen) onze vergaderlocatie, een lichte maaltijd en drankjes betaald. De kringbijdrage staat los van het NCD-lidmaatschapsgeld.

Word lid

Elkaar professioneel inspireren, ondersteunen en vertrouwen

Ben jij een leider of toezichthouder van nu en voor morgen? Bekijk de mogelijkheden om je aan te sluiten bij NCD.

Ja, ik hoor erbij

No image