Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Start Governance Essentials 11

11 april 2018 @ 08:30 - 21:30

Op 11 en 12 april 2018 gaan we van start met Governance Essentials 11. In dit 8 daagse programma met 24 onderdelen wordt de functie en toegevoegde waarde van de commissaris in het waardecreatie proces van een organisatie (profit of non profit) toegelicht aan de hand van korte inleidingen, bespreken van veel cases en inbreng en vragen van deelnemers.

Het programma richt zich op de organisatie functies die een bijdrage leveren aan het creëren van waarde en hiermee aan de continuïteit van de organisatie nu en in de toekomst.  In dit kader komen naast de richtlijnen, taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder ook  de rol van de toezichthouder bij vraagstukken op het gebied van marketing, IT, informatie management en innovatie aan de orde.
Het programma onderscheidt zich door de sterke focus op de huidige en toekomstige aandachtsvelden en trends op het gebied van professioneel toezicht houden. De cases die door leden van de NCD zijn ingebracht geven een goed beeld waar je als toezichthouder mee te maken krijgt en hoe je hier mee om kan gaan.
Het programma vraagt een gedegen voorbereiding per onderdeel. Aan de hand van door de deelnemers ingebracht vragen worden diverse aandachtsvelden interactief besproken en praktische kennis en ervaring uitgewisseld.

Innovatie in onderwerpkeuze en leervormDSC00077
Op interactieve wijze wordt kennis en inzichten op het gebied van toezichthouden aangereikt, die je direct in diverse sectoren kan toepassen. Je dit eigen maken vindt plaats aan de hand van de groeifilosofie “Inspireren, Reflecteren, Leren”. De opzet van het programma is zodanig dat het rekening houdt met individuele aandachtsgebieden van de deelnemer. De e-learning omgeving bevordert het interactieve karakter waardoor je als deelnemer meer mogelijkheden hebt om met elkaar
te leren en inzichten over de functionele rol van toezichthouder uit te wisselen.

Opzet programma
Het programma omvat in totaal 8 dagen, inclusief de avonden. Er zijn twee blokken van twee dagen, te weten dag 1/2 en dag 6/7. Dag 6 en 7 staan in het teken van internationalisering en globalisering, waarbij de invloed van Brussel ook nadrukkelijk aan de orde komt.
Dag 3,4,5 en 8 zijn eendaagse programma’s, inclusief de avonden. Elke dag kent een specifiek aandachtsgebied terwijl de acht dagen tezamen meer zijn dan de som der delen door de samenhang van onderwerpen in het Governance Essentials programma.De volgende specifieke aandachtsgebieden komen aan de orde:

Dag 1 : De Commissaris & Corporate Governance – 11 april 2018
De geschiedenis, functie, kerntaken en codes van toezicht houden en de diversiteit aan toezicht & de complexiteit van het samenspel en de besluitvorming in je rol van commissaris en/of toezichthouder.
Dag 2 : De Commissaris & Nieuwe Strategische Marktvragen – 12 april 2018
De marketingtrends, marktstrategieën en kennisontwikkeling die de toekomst en continuïteit van een organisatie gaan beïnvloeden & de mate waarin je als toekomst bewuste toezichthouder in staat bent dit te onderkennen en te beoordelen.
Dag 3 : De Commissaris & IT Ontwikkelingen – 16 mei 2018
De toenemende invloed van IT op de toekomst van een organisatie en de ontwikkeling van nieuwe business modellen & het inschattings- en beoordelingsvermogen van je als toezichthouder om hierover daadwerkelijk mee te praten en risico’s te onderkennen.
Dag 4 : De Commissaris & Organisatorische Vraagstukken – 7 juni 2018
Trends en dilemma’s in organisatiemanagement en de verregaande betrokkenheid van alle stakeholders daarbij & de mogelijkheden voor jou om daar als toezichthouder invloed op uit te oefenen, gerelateerd aan de aansprakelijkheid en de juridische aspecten.
Dag 5 : De Commissaris & HR en Organisatiecultuur – 13 september 2018
Het DNA van een organisatie en de mismatch met ontwikkelingen in het veld & wat je speelruimte is als toezichthouder om een bijdrage te leveren aan broodnodige veranderingsprocessen of het verbeteren van het organisatieklimaat.
Dag 6 : De Commissaris & Financiële vraagstukken – 4 oktober 2018
De trends en veranderingen die vergaande invloed hebben op de financiering en accountancy voor zowel profit organisaties als in de non profit omgeving & de jou al dan niet gevalideerde actieve rol en taak als commissaris of toezichthouder daarbij.
Dag 7 : De Commissaris & Strategische Veranderingen – 5 oktober 2018
Het belang van innovatief zijn en blijven om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen van de organisatie te borgen & hoe je daarbij vanuit je rol als toezichthouder dit waarde-creatie proces beoordeelt en misschien zelfs mede initieert.
Dag 8 : De Commissaris & de Toekomst van de commissarisrol – 1 november 2018
Over het voorblijven van ontwikkelingen en het toezicht houden als lid van RvC, RvT, of RvA in diverse sectoren & op welke bronnen baseer jij je als toezichthouder en in hoeverre ben je in staat de complexiteit van je rol te doorzien en daar naar te handelen.

Koninklijke_NBA_PE-logo_HR6cm_PMS7460cDe NBA heeft de NCD Academy officieel erkend als PE-instelling waardoor deelnemers PE-punten kunnen behalen tijdens elk van onze opleidingen en Update Sessies. Bij het succesvol afronden van Governance Essentials behaalt men 80 PE-punten.

Benieuwd naar de ervaringen van één van onze deelnemers? Sonja Koster uit Governance Essentials 7 deelt haar bevindingen in een reeks blogs. Haar eerste blog lees je hier. De rest van de reeks lees je bij ‘Actueel’.   

Intake
Vooraf vindt een telefonisch intakegesprek plaats met de programma manager. Het doel van dit gesprek is om je bestuurlijke achtergrond en je persoonlijke leerdoelen te bespreken en de mate waarin je wilt investeren in je toezichthoudende functie verder aan te scherpen.

Investering
De investering bedraagt € 7.900,= voor NCD leden en € 8.600,= voor niet-NCD leden. Deze bedragen zijn exclusief BTW en de overnachting tijdens de tweedaagse programma’s, maar inclusief materiaal, lunches en diners.

Nadere informatie en aanmelden:
Leontien van Honk | Tel.  088 623 2300 | www.ncdacademy.nl
E-mail    :  leontienvanhonk@ncd.nl 

Brochure downloaden

Gegevens

Datum:
11 april 2018
Tijd:
08:30 - 21:30

Locatie

Berghotel Amersfoort
Utrechtseweg 225
Amersfoort,
+ Google Maps