NCD ACADEMY

Intervisie

Bestuurders, toezichthouders en commissarissen moeten iedere dag presteren. Investeren in je persoonlijke ontwikkeling is daarom belangrijker dan ooit en groeit de behoefte om steeds vaker met elkaar van gedachten te wisselen.

Wat is intervisie?

 

In een kleine groep bespreek je een vraagstuk, aangedragen door één persoon. Het gaat erom dat je niet oplossingen of adviezen aandraagt, maar de persoon in kwestie vragen stelt. Een intervisiebijeenkomst is een reflectieve manier van met elkaar praten. Dit vereist openheid en vertrouwen.

Degene die de casus inbrengt én de andere deelnemers krijgen hierdoor meer inzicht in het vraagstuk of dilemma, het handelen van de persoon en van de groep. Op een open en onderzoekende wijze ontdek je waarom je doet wat je doet, en vanuit welke perspectieven je denkt of handelt. Door de juiste vragen leer je met enige afstand naar jezelf te kijken. Tijdens een intervisiebijeenkomst verscherp en deel je jouw inzichten. Daarmee verkrijg je nieuwe inzichten die je vervolgens in de praktijk kunt gebruiken. Op die manier vergroot je jouw toegevoegde waarde: als bestuurder, commissaris, toezichthouder of voorzitter.

Waarom Intervisie?

Ben jij bestuurder, commissaris, toezichthouder of voorzitter van de Raad van Commissarissen of Toezicht?Dan is het essentieel om jezelf continue te blijven ontwikkelen. Intervisie biedt precies deze constante groei. Hoe houd je jezelf scherp? Breng je bijvoorbeeld een kwestie ter sprake als je ergens niet uitkomt? Intervisie is een effectieve manier om te werken aan professionele ontwikkeling. De intervisiebijeenkomsten onderscheiden zich door uitsluitend gebruik te maken van bewezen effectieve intervisiemethodieken die empirisch onderbouwde leer- en veranderprincipes van Kolb’s Experiential Learning Model (ELM) bevatten.

Wat biedt NCD Academy?

NCD Academy biedt de mogelijkheid om zesmaal per jaar te kunnen klankborden met gelijkgestemden. De groepsgrootte varieert tussen de zes en tien deelnemers. De deelnemers gaan een commitment aan voor de periode van (minimaal) een jaar. Op deze wijze groeit de groep met elkaar. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar, maar zijn wel allemaal bestuurder, commissaris of toezichthouder. De deelnemers dragen onderwerpen aan, luisteren, discussiëren en geven elkaar onderling feedback of advies volgens de gekozen methodiek. Hierdoor kan elke deelnemer zelf zijn/haar eigen uitdagingen in de uitvoering van het commissariaat of toezichthouderschap aanpakken en verder groeien in de eigen rol

Praktische informatie

 

Locatie

Regio’s Den Haag/Leiden, Den Bosch en Amersfoort

Duur

1 jaar/ 6 bijeenkomsten

Begindata

  • ?
  • ?
  • ?

Kosten

€ 695,00 per jaar
NCD-leden: € 395,00 per jaar
Premium NCD-leden: € ?
(prijzen zijn excl. BTW)

Adres

Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

Telefoon

088 623 2300

E-mail

ncd@ncd.nl