Governance Dynamics

In Governance Dynamics staat de samenstelling, praktische samenwerking, efficiency en effectiviteit van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht centraal. Een 3-daags / 7 dagdelen programma.

De rol van commissaris en toezichthouder wordt een vak. In de praktijk betekent dat er naast relevante toezichthoudende kennis meer aandacht voor de specifieke eigenschappen en vaardigheden nodig zijn. Om als lid van een Raad van Commissarissen of Toezichthouders een meetbare en merkbare bijdrage te leveren.

Leren

Inspireren

Reflecteren

‘Te weinig RvC’s en RvT’s besteden serieus aandacht aan teamvorming en onderlinge samenwerking’
Een vraagstuk of dilemma bespreken kan complex zijn. En (te) sterke persoonlijkheden in een RvC/RvT kunnen zo’n bespreking nog complexer maken. Dat terwijl in een boardroom toezichthouders samenkomen om tot eenduidige, werkbare en duurzame oplossingen te komen voor bestuurlijke vragen. Soms gaat dit fout, goed fout.

In het driedaagse (7 dagdelen) durende programma Governance Dynamics wordt dieper ingegaan op de kenmerken van deze dynamiek. Het geeft deelnemers inzicht en overzicht op individueel-, team- en organisatieniveau. Een breed scala aan onderwerpen komt aan de orde, zoals je persoonlijk gedragsprofiel, teamprofiel, individuele vaardigheden en visie en werkwijze van omgaan met conflictsituaties.

Een praktisch, interactief programma voor commissarissen en toezichthouders die minimaal drie jaar ervaring hebben in middelgrote tot grote MKB of social profit organisaties, en hebben ervaren dat er complexe situaties kunnen ontstaan waarin visie, persoonlijke vaardigheid en wijze van samenwerking de sleutel zijn om tot een constructieve duurzame oplossing te komen.

De structuur en uitvoering van het programma kenmerken zich door:

Het programma gaat dieper in op de kenmerken van de dynamiek in de boardroom en geeft de deelnemers inzicht en overzicht op individueel-, team- en organisatieniveau.

  • Voorafgaand aan het programma vindt er een assessment plaats over jouw persoonlijke gedragsprofiel;
  • Het gaat niet alleen om kennis, maar vooral om inzicht en reflectie op eigen en andermans functioneren en hoe daar mee om te gaan;
  • Actuele online bibliotheek, hulpmiddelen en tips gericht op de rol en functioneren van een voorzitter RvC/RvT;
  • Een sterk interactieve opzet;
  • Ervaren verleiders die niet alleen presenteren, maar vooral faciliteren.
Deelnemers aan Governance Dynamics hebben: 

  • Minimaal drie jaar ervaring met toezichthouden in middelgrote tot grote mkb- of social profit organisaties;
  • Zij hebben als lid van een RvC of RvT ervaren dat er complexe situaties kunnen ontstaan.

Naast jouw ervaring kijken we in het intakegesprek vooral naar de motivatie om deel te nemen. De opzet en inhoud van het programma zijn afgestemd op deelnemers die willen investeren in hun vak en zich bewust zijn van hun (toekomstige) rol. Maar ook samen met andere vakgenoten op een plezierige en intensieve wijze actief willen onderzoeken wat de kritische factoren, best practices en veranderingen zijn die van invloed zijn binnen RvC’s en RvT’s. Nu en in de toekomst.

Ervaring in jaren

Maximaal deelnemers

PE-punten

‘Na het volgen van Governance Dynamics heb ik meer kennis en inzicht in de kritische succesfactoren op het gebied van samenwerking, samenstelling van RvC’s en aanpak van complexe vraagstukken of dilemma’s.’

‘Bij het ontwikkelen van het vernieuwde programma Governance Dynamics stond voor de NCD Academy een positieve benadering van de rol, wijze van samenwerken en toegevoegde waarde van RvC’s/RvT’s voorop. We concentreren ons op de vraag waar een goede RvC zich in onderscheidt. Op welke manier wordt er aandacht besteed aan teambuilding of reflectie op eigen daden?’ Gerard Citroen

Programmadirecteur NCD Academy

}
3 dagen / 7 dagdelen
Midden Nederland
Najaar 2018
€ 3.600,00
NCD Leden €  3.300,00
Brochure Governance Dynamics
Door onderstaand formulier in te vullen kun je onze digitale brochure downloaden. Jouw gegevens zullen we slechts gebruiken voor de velden die je invult. Wil je direct contact? Dat kan natuurlijk ook! Bel of mail via priscillavandenborn@ncd.nl of 088 623 23 03.Het aanscherpen van persoonlijke visie en competenties van leiders en toezichthouders is een zaak van life time learning.

Contact

NCD Academy
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
088-6232300

NCD Academy AVG Privacybeleid
ncd@ncd.nl

Contactformulier

10 + 11 =

Beoordeling deelnemers

Verleiders