Governance Chairman 

IMG_2939

Als voorzitter van een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht wordt er veel van je gevraagd. Terugvallen op eerder verkregen executive ervaring is niet altijd effectief. Een nonexecutive rol is toch echt iets anders. Naast de complexe vraagstukken op de agenda heb je te maken met een regelmatig wisselend team. Bovendien zijn alle ogen gericht op jouw prioriteitstelling, je manier van omgaan met alle stakeholders en je wijze van invullen van de voorzittersrol. En die rol verandert sterk nu toezicht in de kijker staat in een veranderende omgeving. Dan kan een mogelijkheid om met collega-voorzitters eens wat langer van gedachten te wisselen je helpen om voor jezelf een beeld te schetsen.

NCD Academy biedt die mogelijkheid in een afgestemd programma, waarin ervaren leden van RvC en RvT met voldoende boardroom vlieguren, in een kleine groep met elkaar werken. In 7 dagdelen kun je ervaringen delen, plannen ontwikkelen en ideeën aanscherpen met behulp van relevante competenties, ervaringen en inzichten.

Dit programma kwam tot stand na eigen onderzoek onder een honderdtal NCD leden die minimaal 5 jaar ervaring hebben als voorzitter. In overleg met verleiders met praktische en theoretische ervaring hebben we relevante aandachtsvelden en vraagstukken gekozen. Bij het programma Governance Chairman ligt de focus op het delen en aanscherpen van inzicht en overzicht in de factoren die het verschil maken tussen een voorzitter en een goede voorzitter.

Ncd Academy - Blokken schema - chairman program

Doelgroep

Deelnemers aan Governance Chairman hebben meerdere jaren ervaring als commissaris of toezichthouder in een RvC/ RvT of zijn (onlangs) benoemd als voorzitter. Mogelijk zijn zij gevraagd om op korte termijn voorzitter te worden van een RvC/RvT, commissie of projectgroep.

Duur

Zeven dagdelen

Start

7 en 8 maart (met overnachting), 29 maart en 26 april 2018

Plaats in opleiding:

En nu?

Je hebt je opleiding gehad en wilt met je vers verworven kennis aan de slag. Met name bij een Governance-opleiding kan dat een knelpunt zijn. Dit is de reden waarom de NCD veel contacten te heeft met (startende en groei-) bedrijven die mensen met meer ervaring graag inzetten. Wij horen vaak als eerste van een zoektocht naar een nieuwe lid van RvC of RvT, maar kunnen ook bemiddelen voor bijvoorbeeld een 'stage'. Onze samenwerkingsverbanden met Qredits, Port4Growth, Grant Thornton, Topvrouwen, maar ook JCI helpen daar zondermeer bij. Zie ook Kitchen Cabinet
 

Governance Chairman 

IMG_2939

Als voorzitter van een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht wordt veel van je gevraagd. Terugvallen op eerder verkregen executive ervaring is niet altijd effectief. Een nonexecutive rol is toch echt iets anders. Complexe vraagstukken op de agenda, een wisselend team en alle ogen gericht op je prioriteitstelling, je manier van omgaan met alle stakeholders en je wijze van invullen van de voorzittersrol. En die rol verandert sterk nu toezicht in de kijker staat in een veranderende omgeving. Dan kan een mogelijkheid om met collega-voorzitters eens wat langer van gedachten te wisselen op je persoonlijke wensenlijstje staan.

NCD Academy biedt die mogelijkheid in een afgestemd programma, waarin ervaren leden van raden van commissarissen en raden van toezichthouders met voldoende boardroom vlieguren in een kleine groep met elkaar werken aan het delen, ontwikkelen en aanscherpen van relevante competenties, ervaringen en inzichten.

Op basis van eigen onderzoek onder een honderdtal NCD leden die minimaal 5 jaar ervaring hebben als voorzitter en in afstemming met verleiders die praktische en theoretische ervaring hebben met de kritische succesfactoren van de rol als voorzitter van een RvC/RvT, hebben we relevante aandachtsvelden en vraagstukken gekozen. Bij het programma Governance Chairman ligt de focus op delen en aanscherpen van inzicht en overzicht in de factoren die het verschil maken tussen het zijn van een voorzitter en een goede voorzitter.

Ncd Academy - Blokken schema - chairman program

Doelgroep

Deelnemers aan Governance Chairman hebben meerdere jaren ervaring als commissaris of toezichthouder in een RvC/ RvT of zijn (onlangs) benoemd als voorzitter of zijn gevraagd op korte termijn voorzitter te worden van een RvC/RvT, commissie of projectgroep.

Duur

Zeven dagdelen

Start

11/12 oktober 2017

Plaats in opleiding:

En nu?

Je hebt je opleiding gehad en wilt met je vers verworven kennis aan de slag. Met name bij een Governance-opleiding kan dat een knelpunt zijn. Dit is de reden waarom de NCD veel contacten te heeft met (startende en groei-) bedrijven die mensen met meer ervaring graag inzetten. Wij horen vaak als eerste van een zoektocht naar een nieuwe lid van RvC of RvT, maar kunnen ook bemiddelen voor bijvoorbeeld een 'stage'. Onze samenwerkingsverbanden met Qredits, Port4Growth, Grant Thornton, Topvrouwen, maar ook JCI helpen daar zondermeer bij. Zie ook Kitchen Cabinet