certificeringMeer en meer initiatieven met betrekking tot Governance komen uit ‘Brussel’. Spelregels, maar ook diversiteit zijn daar voorbeelden van.

Tegelijkertijd komen we in Nederland langzamerhand tot het besef dat toezicht een ‘vak’ is en geen hobby. Professioneel toezicht vraagt niet alleen een goede basiskennis van die spelregels, maar ook een hoog niveau van kunde en inzicht dat alleen door voortdurende educatie kan worden gerealiseerd.

In Europees verband is inmiddels de basis gelegd voor onderlinge uitwisselbaarheid van functieprofielen door de regels die zijn vervat in EQF, ESCO en ISO 17024.

De NCD heeft besloten in Europees verband een voortrekkersrol te vervullen om daarmee de onderlinge uitwisselbaarheid van leidinggevende en toezichthoudende functies in Europa transparant en herkenbaar te maken. Waarmee de drempel voor het vervullen van toezichthoudende functies buiten Nederland ook lager wordt.

Daarmee ook de verplichting introducerend dat iedereen die gecertificeerd wordt zich onderscheidt door constante educatie qua vaardigheden, kennis en competenties (via een Professional Education systeem).

De NCD doet dat mede door haar lidmaatschap van EcoDa, de Europese samenwerking van organisaties die actief zijn voor diegenen met een leidinggevende of toezichthoudende functie.

Register Certified Board Member
Het is nu mogelijk voor elke (potentiële) toezichthouder om zich aan te melden voor certificering. Meer informatie via RCBM.nl.

Op basis van opleiding en achtergrond wordt onafhankelijk bepaald of een aanvrager beantwoordt aan de eisen die voortvloeien uit het profiel dat op dat moment als toetssteen geldt. Twee assessoren toetsen dit na een gesprek met de kandidaat. Bij een mogelijke afwijzing is een beroepsprocedure ingebouwd.

Met deze aanpak, waarvan de NCD weliswaar de initiatiefnemer is, maar niet de ‘eigenaar’ is, hopen we als NCD een nog betere basis te leggen voor een professionele aanpak van het vak als Commissaris of Toezichthouder.

Dat in combinatie met een voortdurend streven om de noodzakelijke kwalificaties voor dat vak te verversen, zodat het blijft beantwoorden aan de eisen van vandaag en morgen. Een streven dat we samen met de leden als prioriteit nummer 1 voor evenwichtig bestuur beschouwen.

 

Ncd Academy - Blokken schema - assessment

 

En nu?

Je hebt je opleiding gehad en wilt met je vers verworven kennis aan de slag. Met name bij een Governance-opleiding kan dat een knelpunt zijn. Dit is de reden waarom de NCD veel contacten te heeft met (startende en groei-) bedrijven die mensen met meer ervaring graag inzetten. Wij horen vaak als eerste van een zoektocht naar een nieuwe lid van RvC of RvT, maar kunnen ook bemiddelen voor bijvoorbeeld een 'stage'. Onze samenwerkingsverbanden met Qredits, Port4Growth, Grant Thornton, Topvrouwen, maar ook JCI helpen daar zondermeer bij. Zie ook Kitchen Cabinet