Enkele weken geleden introduceerden we de blog reeks van Sonja Koster. Zij deelt de ervaringen van haar deelname aan Governance Essentials. Haar vierde blog lees je hieronder:

Organisatie vraagstukken

Op dag 4 van het Governance Essentials programma staat het onderwerp ‘Organisatie vraagstukken’ centraal. Dit onderwerp kan een breed terrein van onderwerpen beslaan. Deze dag werd toegespitst op de lange termijn waarde creatie, Internal Audit en afgesloten met de juridische kenmerken van de functie, rol en verantwoordelijkheden van de Commissaris. Bij de start van het programma Governance Essentials is aangegeven dat dit de zwaarste (taaiste) dag zou zijn. Aangezien deze dag de risico’s van het vak zouden blootgeven.

Het eerste onderdeel van de dag gaf een algemeen beeld van wat belangrijk is voor de lange termijn waarde creatie. Het is belangrijk om vast te kunnen stellen in welke omgeving de organisatie zich bevindt en wat de omvang is van de organisatie. Is de omgeving stabiel? Kan de organisatie goed inspelen op marktveranderingen? Indien de commissaris zich hier een beeld van kan vormen is de vraag of hij de geschikte persoon is om als commissaris aan te treden. Waar liggen de competenties van de commissaris die kunnen bijdragen aan de lange termijn waarde creatie van de onderneming.

Het tweede onderdeel, Internal Audit, lag in het verlengde van mijn eigen achtergrond, zijnde registeraccountant. De kwaliteit van de ‘Organisatie’ en de beheersing om te komen tot een bepaalde kwaliteit binnen de organisatie, kan geborgd worden door een Internal Audit afdeling in te richten. Een Internal Audit afdeling kan ‘Assurance’ verschaffen over de wijze waarop een organisatie opereert. ‘Insight’ geven over verbetermogelijkheden in processen, procedures, controls e.d.. en assessments uitvoeren binnen een organisatie ‘Objectivity’.

So far so good… zeker niet afgehaakt tijdens deze dag.

De afsluiting van de dag gaat in op de juridische kenmerken van de rol, functie en verantwoordelijkheden van de commissaris. Dit onderdeel wordt gekenmerkt door het benoemen van de aansprakelijkheden van bestuurders en commissarissen en welke verzekeringen daarvoor nodig zijn en afgesloten moeten worden. Niet enkel voor de periode van betrokkenheid bij de onderneming maar ook bijvoorbeeld na faillissement van de onderneming. Belangrijker om te noemen is dat het natuurlijk beter is om te voorkomen dat je aansprakelijk gesteld wordt. Makkelijk te onthouden stelling in dit kader is: ‘Als je niet kunt uitleggen dat het deugt, dan deugt het niet’.

Achteraf gezien zijn de risico’s die aan een commissariaat kunnen kleven goed aangetoond en besproken. Dit heeft echter niet geleid tot een zware (taaie) dag, maar een dag met een blik op de mooie dingen binnen een commissariaat en zeker ook wat er mis kan gaan als je het niet als een echte professie aanpakt.

Benieuwd of Governance Essentials ook wat voor jou is? Hier lees je er meer over en kun je de brochure downloaden.