Enkele weken geleden introduceerden we de blog reeks van Sonja Koster. Zij deelt de ervaringen van haar deelname aan Governance Essentials. Haar zevende blog lees je hieronder:

Commissaris in de Toekomst en Praktijk
Dag 8 van het Governance Essentials programma staat in het teken van de toekomst en de praktijk. Deze dag is ook gelijk de laatste dag van het programma. De praktijk van familiebedrijven staat deze dag centraal en welke dynamiek een familiebedrijf met zich meebrengt. Wat de toekomst mogelijk zal brengen voor de RvC en voor de deelnemers van de groep komt in het tweede dagdeel aan bod.

Bij familiebedrijven speelt naast de continuïteit van de onderneming ook de ‘harmonie’ binnen de familie een belangrijke rol. Het is goed om als toezichthouder hierbij stil te staan, aangezien keuzes mede bepaald kunnen worden op basis van andere (familie) uitgangspunten en belangen. Om het toezicht vorm te geven kan je als toezichthouder discussies verdiepen door middel van het doorvragen op de elementen: Bemensing, Organisatie, Strategie, Visie en Waarden. Hierbij dient niet enkel doorgevraagd te worden hoe deze punten voor de onderneming beantwoord worden, maar ook hoe deze vragen voor de familie beantwoord worden. De grootste discussies vinden plaats op het niveau van de bemensing en de organisatie, terwijl de oplossing meestal in de andere elementen ligt.

In het programma zijn de diverse onderdelen (toezicht-, werkgevers-, en adviesrol) aan bod gekomen waar het voor de commissaris van belang is om aandacht voor te hebben. De rol van de commissaris is daarbij aan het veranderen naar een professionele functie. Dit tippingpoint van verandering zal met zich meebrengen dat de attitude van een commissaris mee zal veranderen. Was het voorheen voldoende om inzicht te hebben in de onderneming waar je toezicht op houdt, nu staat het meer en meer in het teken van ‘Meerzicht’. Het Meerzicht houdt in dat je naast Inzicht ook het Overzicht moet kunnen behouden en het Uitzicht moet hebben naar de mogelijkheden van een onderneming.

Met deze dag is een einde gekomen van het programma Governance Essentials, maar is een start gemaakt voor nieuwe mogelijkheden en kansen die zich voor gaan doen op het toezichtsvak van commissaris. De verdere professionalisering van het vak Toezichthouder RvC en de diversiteit die hierbij naar voren komt, biedt mogelijkheden en kansen voor ieder die zich op dit vlak wil gaan inzetten. Hierbij heeft dit programma mij een goed beeld en ‘meerzicht’ gegeven.

Benieuwd of Governance Essentials ook wat voor jou is? Hier lees je er meer over en kun je de brochure downloaden.