Enkele weken geleden introduceerden we de blog reeks van Sonja Koster. Zij deelt de ervaringen van haar deelname aan Governance Essentials. Haar vijfde blog lees je hieronder:

HR en Cultuurvraagstukken

Op dag 5 van het Governance Essentials programma staat het onderwerp ‘HR en Cultuurvraagstukken’ centraal. Dit onderwerp wordt benaderd vanuit de invalshoeken strategie en beleid, maar ook de soft side. De basis voor het onderwerp is terug te vinden in onderzoeken en ‘leiderschapsscholen’.

In de uitgevoerde onderzoeken komt onder andere naar voren dat een verdere professionaliseringsslag gemaakt moet worden door de RvC in het functioneren en beoordelen. Niet enkel vanuit de werkgeversrol van de commissaris maar ook naar het eigen functioneren en handelen. Vanuit de werkgeversrol bezien moet er binnen de organisatie bijvoorbeeld aandacht zijn voor opvolgingsproblematiek. Niet enkel het functioneren van de directie is van belang, maar ook het functioneren en opvolging van het seniormanagement en de key personen binnen de organisatie. Ten aanzien van het eigen functioneren is het belangrijk dat de attitude aanwezig is om kritisch te kijken naar wat voor profielen er binnen de Raad benodigd zijn, dan wel gevraagd of ingehuurd moet worden.

De cultuur binnen een organisatie wordt toch meer bestempeld als soft side. Hierbij is de cultuur van de organisatie geen onbelangrijke factor. De cultuur wordt mede bepaald door het soort leiderschapsstijl dat wordt toegepast. Is deze stijl meer georiënteerd op het onderdeel: Goal , People of Task. Indien een van deze onderdelen de overhand krijgt kan dit invloed hebben op het soort cultuur dat ontstaat. Indien een goede mix van deze drie onderdelen aanwezig is, dan is er sprake van een eigen Authenticiteit. Deze authenticiteit kan bepalend zijn of een organisatie zijn leider volgt, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de organisatie of de maatschappelijke positie.

Wat bepaald dan welke mensen (HR) het beste passen bij een organisatie (Cultuur)? Bij het kiezen van geschikte kandidaten wordt vaak via assessments bekeken welke medewerkers de hoogste scores behalen, maar deze assessments geven vaak geen antwoord op de vraag of de persoon ook daadwerkelijk het beste past binnen de cultuur van de organisatie.

Samenvattend vind ik dat deze dag mij meer inzicht heeft gegeven op de werkgeversrol die de commissaris heeft. Waarbij aandacht moet zijn voor het HR aspect maar ook zeker rekening gehouden moet worden met de cultuur die je graag zou willen hebben of zou willen behouden binnen een organisatie. Het kan bepalend zijn in de keuze welk soort leider je zoekt binnen de directie, dan wel diens opvolging. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het essentieel dat de commissaris ook kritisch is in het eigen functioneren.

Benieuwd of Governance Essentials ook wat voor jou is? Hier lees je er meer over en kun je de brochure downloaden.