Wie kan er beter vertellen over een NCD Academy programma dan een deelnemer zelf? Deelnemer Sonja Koster (GE 7) deelt haar ervaringen in een 10-delige reeks blogs. De komende weken lees je hier de bevindingen van Sonja. Haar eerste blog schreef ze voorafgaand aan het programma en kun je hieronder lezen.

Aanvang van het Governance Essentials programma

Recent heb ik samen met mijn collega een “Tone at the Top” gesprek gevoerd bij een onderneming. Teruglopend naar de auto evalueerde ik dit gesprek met mijn collega. Het onderwerp van gesprek met de RvC betrof een materiële fiscale correctie. Uit het gesprek kwam naar voren dat het bestuur een advies had opgevolgd, dat te mooi was om waar te zijn. Ondanks dat het advies te mooi was, heeft het bestuur het advies opgevolgd, omdat dit advies kon leiden tot een verdere “optimalisatie” van de fiscale / financiële positie van de onderneming.

Als het optimaliseren van de fiscale / financiële positie een van de strategische doelstellingen van de onderneming is, wat houdt ‘optimaliseren’ dan in? Om als commissaris toezicht te houden op het behalen van deze strategische doelstelling is het belangrijk om met elkaar te bepalen wat onder dit optimaliseren wordt verstaan. Houdt dit in: het handelen binnen wet en regelgeving, waarbij de grenzen niet zullen worden opgezocht. Of houdt het optimaliseren in: het uithollen van de belastinggrondslag, waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de wet biedt.

Een optimale financiële/ fiscale positie van de onderneming creëert waarde in een onderneming. Maar wat zeggen geschetste uitersten over de (ethische) waarden van de onderneming. Hoe denkt het maatschappelijk verkeer over deze waarden. In het recente verleden hebben we voorbeelden gezien van bijvoorbeeld Starbucks. Een optimale fiscale / financiële positie creëerde enorme waarden (€), maar bij de waarden van de onderneming werden door het maatschappelijk verkeer vraagtekens gezet. Wat is de balans tussen deze waarden en waarde in € en hoe geef je hier inhoud aan als top van een onderneming en degene die hierop toezicht houdt?

Teruglopend naar de auto hadden mijn collega en ik voldoende stof tot nadenken. Wat zou ik hebben gedaan als ik als commissaris het toezicht had moeten uitoefenen op deze organisatie? Welke informatie zou ik hierbij nodig hebben gehad? Zou ik me richten op de informatie die ik van(uit) de onderneming ontvang? Ik moet toch vertrouwen hebben in hetgeen ik aangereikt krijg van het bestuur, of zou ik mijn informatie ook halen uit de Big Data om ons heen?

Het is voor mij nu de hoogste tijd om mijn kennis op dit vlak te gaan verbreden en verdiepen. Governance Essentials geeft aan in hun programma dat zij mij deze kennis kunnen bieden en mij zullen gaan verleiden op de onderwerpen die belangrijk zijn voor de commissaris in het waardecreatieproces. De samenstelling van de groep is hierbij van belang zodat een goede dialoog opgang gebracht kan worden tussen de ‘verleider’ en de deelnemers. Ik kijk uit naar de interactie in de groep. De samenstelling van de groep is divers in achtergrond, ervaring, leeftijd en geslacht. Daarmee is de randvoorwaarde ‘diversiteit in de RvC’ in ieder geval bereikt. Ik ben er klaar voor om ‘verleid’ te worden, maar zal zeker op onderdelen ‘hard to get’ zijn.

Wil jij ook meedoen met Governance Essentials? Meer info vind je hier.