‘Change’ is normaal in de dynamiek van zaken doen anno 2018.

Future Past Present NCD AcademyIs het al goed om kennis te nemen van de ‘Best Practice’, je verdiepen in de ‘Next Practice’ is onontkoombaar om op tijd te anticiperen in en met je eigen organisatie. Als directeur, commissaris of toezichthouder staan we voor enorme uitdagingen. We hebben niet meer voldoende aan onze oude vertrouwde ‘hard’ skills. Al die veranderingen vragen bijvoorbeeld om inzicht in IT ontwikkelingen, sociale media, nieuwe business modellen en een veranderend HRM landschap.

Zijn steeds vernieuwde ‘hard skills’ al nodig, dat geldt des te meer voor ‘dynamic skills’. Emotionele en sociale intelligentie, maar ook om creativiteit, een juiste dosis passie, een goed inzicht in de morele consequenties en zicht op je eigen kwetsbaarheid zijn een MUST.

‘Life Time Learning’ is een gegeven, die aan moet sluiten op ons eigen functioneren in de praktijk. Dan is ‘te investeren tijd’ belangrijk, waarbij we het beste leren met en van elkaar. ‘Live Time Learning’ dus, waarbij de integratie van kennis, kunde en vaardigheden ons in staat stellen onze rol als leider of toezichthouder te blijven vervullen.

‘Support’ als verbindende factor

Als NCD zijn we een platform voor Leadership & Governance, een uniek platform met 1.700 directeuren, commissarissen en toezichthouders. Een platform dat staat voor inspiratie en persoonlijke groei. Waarbij bewust en positief ondernemerschap een rode draad is. ‘Support’ van, voor en door onze leden staat bij ons voorop. Om die reden hebben we een scala aan events en services ontwikkeld.

Lage drempel, hoge meerwaarde

inspireren reflecteren lerenMet het introduceren van de NCD Academy hebben we de volgende belangrijke stap genomen in de ‘support’ voor verantwoord leiderschap en evenwichtig bestuur. Met een uniek en integraal aantal opleidingsprogramma’s voor Leadership & Governance van, voor en door onze eigen leden. Daarbij staat steeds Inspireren, Reflecteren en Leren voorop.

Opleidingen waar overigens iedereen aan kan deelnemen, niet alleen de NCD-leden. Juist omdat we het als onze verantwoordelijkheid zien verantwoord leiderschap breed te bevorderen. Bij de ontwikkeling van onze Leadership & Governance programma’s was het volgende leidend:

  • De eigen leden bepalen de vraag, dus ook de inhoud van de programma’s
  • Als NCD houden we de regie, bepalen dus wie er meewerken aan de opleidingen. Zodat de praktijk leidend is.
  • Als vereniging hoeven we geen winst te maken op de opleidingen, dus houden we de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk
  • De programma’s geven alle mogelijkheden om te anticiperen door tijdig nieuwe trends te signaleren
  • De aansluiting op de praktijk wordt verankerd door vormen van supervisie en intervisie verplicht te stellen
  • Nadat de opleidingen zijn voltooid moeten ze de mogelijkheid bieden om op internationaal niveau te worden gecertificeerd. Bovendien wordt een breed scala aan update mogelijkheden aangeboden om de vakbekwaamheid te behouden.
  • Iedereen moet op zijn of haar niveau kunnen instromen en een persoonlijk leerpad kunnen volgen.

Ncd Academy - Blokken schema - 29-07-2016V2-01

Een persoonlijk leerpad

Voordat je aan een opleiding begint krijg je een intakegesprek, al of niet in combinatie met een persoonlijk assessment. Op basis daarvan wordt samen met jou gekeken naar het beste leerpad in jouw omstandigheden. Een leerpad dat we regelmatig samen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid. Support in optima forma. Want daar staan we voor.

“De intake van de deelnemers zorgt inderdaad voor een mooie en gebalanceerde mix van deelnemers.”

Deelnemer Governance Essentials

En nu?

Je hebt je opleiding gehad en wilt met je vers verworven kennis aan de slag. Met name bij een Governance-opleiding kan dat een knelpunt zijn. Dit is de reden waarom de NCD veel contacten te heeft met (startende en groei-) bedrijven die mensen met meer ervaring graag inzetten. Wij horen vaak als eerste van een zoektocht naar een nieuwe lid van RvC of RvT, maar kunnen ook bemiddelen voor bijvoorbeeld een 'stage'. Onze samenwerkingsverbanden met Qredits, Port4Growth, Grant Thornton, Topvrouwen, maar ook JCI helpen daar zondermeer bij. Zie ook Kitchen Cabinet