Over NCD Academy
De NCD Academy biedt educatieprogramma’s voor Leadership en Governance. Naast meerdaagse programma’s zijn er ook eendaagse opleidingen en verdiepingssessies voor executives en non-executives. Vaak zijn de programma’s ontwikkeld samen met onze leden, vanuit de praktijk en met veel voorbeeldcases. Daarnaast is de NCD een uitstekende netwerkorganisatie: zo organiseren wij onder meer diners en best practice sessies voor onze alumni. Door de hoge kwaliteit van onze opleidingen is het mogelijk om PE-punten te sparen voor de NBA of voor het Register Certified Board Member.
 

Hooggewaardeerde programma’s (9+, bron Cedeo)

 

 

Leadership en Governance

 

 

Focus op waardecreatie en toekomst

 

NCD Academy

De NCD Academy is opgericht in 2015, vanwege een blijvende behoefte onder leden en niet-leden van de NCD voor een basisopleiding voor commissarissen. Het aanbod aan programma’s is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Voor zowel commissarissen (Governance) als directeuren en leiders (Leadership) is er een up-to-date programma-aanbod. De mix van Inspireren, Reflecteren en Leren staat daarbij voorop.
Naast de meerdaagse programma’s zijn er eendaagse modules en verdiepingssessies voor executives en non-executives. De inhoud richt zich op waardecreatie en is toekomstgericht. De basis van de programma’s is het aanbieden van relevante kennis (online bibliotheek) in combinatie met het creëren van inzicht door het interactief bespreken van complexe vraagstukken en dilemma’s.

Deze vorm van kennisdelen – blended learning – verlangt een actieve bijdrage van de deelnemers. De reden dat we veel aandacht besteden aan de intake en het kennismakingsgesprek met potentiële deelnemers.

Life Time Learning is Live Time Learning

Life Time Learning geldt ook voor commissarissen en directeuren. Dat vraagt investeren in tijd en aandacht, waarbij we het beste leren met en van elkaar. Live Time Learning dus, waarbij de integratie van kennis, kunde en vaardigheden ons in staat stellen de rol als leider of toezichthouder te blijven vervullen.

Als directeur, commissaris of toezichthouder staan we voor enorme uitdagingen. We hebben niet meer voldoende aan onze oude vertrouwde ‘hard skills’. Veranderingen in de wereld om ons heen vragen bijvoorbeeld om inzicht in digitale ontwikkelingen, sociale media, nieuwe businessmodellen en een veranderend HR-landschap. Naast de ‘hard skills’ gaat het steeds vaker over de ‘dynamic skills’: emotionele en sociale intelligentie, creativiteit, een juiste dosis passie, een goed inzicht in de morele consequenties en zicht op je eigen kwetsbaarheid. Skills die een must zijn voor elke directeur, commissaris of toezichthouder.

NCD

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) is sinds 1953 het platform voor Leiderschap en Toezicht in Nederland. Een ‘person to person’ vereniging van, voor en door directeuren, commissarissen en toezichthouders. Gericht op het elkaar inspireren en ondersteunen bij persoonlijke groei.

Programma’s
De programma’s van de NCD Academy kenmerken zich door hoge kwaliteit, grote diversiteit aan onderwerpen en vele cases tijdens de bijeenkomsten. De opzet van de programma’s is intensief en duurt veelal meerdere dagen (inclusief diners), waardoor een sterke mate van (onderlinge) verbondenheid ontstaat binnen deelnemende groepen. Met de nieuw vergaarde kennis ga in de praktijk aan de slag. En tijdens de terugkom diners van alumni kun je ervaringen delen en nieuwe inspiratie opdoen.
Programmaleiders
Guus Klück

Guus Klück

Programmamanager

Aalt Klaassen

Aalt Klaassen

Verdiepingssessie Commissarisssenonderzoek (jaarlijks)

Verleiders
Aan de NCD Academy hebben zich ruim 70 verleiders verbonden. Deze groep blijft groeien. Waarom? Omdat de actualiteit van onderwerpen constant verandert en nieuwe, inspirerende leiders ons meenemen in de materie. Mede dankzij de enorme ervaring en hun presentatie skills vormen deze verleiders het hart van de programma’s. Enkele verleiders zijn: Francois Carstens (familiebedrijven), Chris Mulder (boardroom dynamics), Michiel de Vries (strategie plan proces), Marijn van der Poll (designthinking), prof. Dr, Ir. Victor Gilsing (innovatie), Dorine Mobron (storytelling), Lizzy Doorewaard (corporate governance praktijk), Bregje Wertheim (DNA: over eigenheid en diversiteit) en Gerard Scheffrahn (organisaties als levende systemen).
PE-punten
Alle programma’s bij de NCD Academy kennen eenzelfde focus en sterk interactieve opzet. Allereerst besteden we bijzonder veel tijd aan onderzoek en afstemming met ervaren mensen, voordat een programma wordt samengesteld. Hierbij worden de verleiders met kennis van het onderwerp en met ervaring in de praktijk uitgezocht. Het is niet voor niets dat ons Governance Essentials Programma met een 9,1 beoordeeld is door het Cedeo. Dat maakt ons trots, maar niet lui: via evaluaties stemmen wij voortdurend af of de aangeboden leerstof overeenkomt met verwachtingen, actualiteit en niveau van de groep.

Verschillende instanties honoreren onze opleidingen met PE-punten vanwege de hoge kwaliteit. Zo kun je (als RA accountant) via de NBA, of als commissaris via het Register Certified Board Member PE-punten ontvangen.


Het aanscherpen van persoonlijke visie en competenties van leiders en toezichthouders is een zaak van life time learning.

Contact

NCD Academy
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
088-6232300

NCD Academy AVG Privacybeleid
ncd@ncd.nl

Contactformulier

2 + 12 =

Beoordeling deelnemers

Verleiders