Leading CHANGE

MBADe programma’s Dynamic Leadership en CHANGE Unlimited geven toegang tot het programma Leading CHANGE.
Dit verkorte programma bestaat uit het volgen van twee driedaagse seminars, het uitvoeren van een innovatieproject en een afstudeerproject binnen de eigen organisatie. De tuition fee van dit programma is voor NCD leden € 11.500 (voor niet leden is dit € 12.900). Dit programma kan binnen een jaar worden afgerond.

Indien men Leadership Dynamics en Change in Business achter elkaar doet en direct laat vervolgen door het verkort Executive MBA programma wordt binnen twee jaar de NCD programma’s en de Executive MBA CHANGE in Business afgerond. Dit gebeurt voor een totaalbedrag van € 29.670. Het MBA programma is binnen Europees verband geaccrediteerd op EQF 7 niveau. Dit is masters op doctoraal niveau en internationaal erkend.

Belang en verschil Persoonscertificering en MBA

De combinatie output van de programma’s Dynamic Leadership en CHANGE Unlimited vormen samen met de werkervaring de basis voor persoonscertificering Business Change Master. Deze certificering is een garantie voor actuele kennis, ervaringen en vaardigheden voor hen die gecertificeerd zijn. Dat is ook de reden dat deze tijdelijk is en steeds voor vijf jaar is vastgelegd. Deze certificering staat dus in principe los van een afgeronde opleiding, het gaat om wat mensen aangetoond hebben te kunnen. De gecertificeerden zijn opgenomen in het Register bij de NCD. Het geeft Raden van Commissarissen, bestuurders en recruiters bewijs voor de kwaliteit van de leider. Het Register staat onder toezicht van de Examenkamer, die daartoe bevoegd is.

Een MBA is een Masters in Business Administration en geeft aan dat deelnemers een masters niveau hebben vanuit het Europees en Nederlands onderwijs systeem. Het geeft het academisch niveau aan van afgestudeerden en is “for life”. Bij de NCD Academy wordt de Executive MBA CHANGE in Business aangeboden. Executive geeft aan dat in dit programma alleen mensen worden toegelaten met veel bedrijfservaring. “CHANGE in Business” geeft aan dat het programma gericht is op veranderen in plaats van beheersen.

Ncd Academy - Blokken schema - MBA CIB

Plaats in opleiding

En nu?

Je hebt je opleiding gehad en wilt met je vers verworven kennis aan de slag. Met name bij een Governance-opleiding kan dat een knelpunt zijn. Dit is de reden waarom de NCD veel contacten te heeft met (startende en groei-) bedrijven die mensen met meer ervaring graag inzetten. Wij horen vaak als eerste van een zoektocht naar een nieuwe lid van RvC of RvT, maar kunnen ook bemiddelen voor bijvoorbeeld een 'stage'. Onze samenwerkingsverbanden met Qredits, Port4Growth, Grant Thornton, Topvrouwen, maar ook JCI helpen daar zondermeer bij. Zie ook Kitchen Cabinet