Om je een idee te geven van onze programma’s laten we graag onze alumni aan het woord. De programma’s Dynamic Leadership en Governance Dynamics vonden voor het eerst plaats in 2013 en 2014. Inmiddels gaan deze in een nieuw jasje wederom van start in 2015. Het programma Governance Essentials draait sinds januari 2015. In 2016 starten er weer 3 nieuwe groepen. De persoonlijke ervaringen van de deelnemers lees je hieronder.

 

“Ik ben sinds een paar jaar toezichthouder, en daar wil ik graag een professionaliseringsslag in maken. De  NCD-cursus heeft mij geholpen om daar woorden voor te vinden en een structuur gegeven om daarmee aan de slag te gaan. Dat was intensief, maar ook heel vormend en praktisch toepasbaar in mijn rol als toezichthouder.

Ik heb voor elke dag van de training een sleutelwoord gezocht. Dat heeft een lijstje opgeleverd met 6 sleutelwoorden waar ik geregeld langsloop om te kijken hoe ik dingen doe. Zo heeft Morele Intelligentie  (MQ) voor mij veel te maken met moed. Het vraagt moed om naar jezelf te kijken en de positie in te nemen die op dat moment bij je rol hoort. Dan kom je op vragen als: wat wil ik uitdragen, waar voel ik mij verantwoordelijk voor, en waarom eigenlijk? Het helpt mij om mijzelf langs die lat te leggen. Dat zorgt voor focus. Ik ben me er meer bewust van geworden waar ik voor sta en wat er nodig is om daar iets mee te doen. Collegiaal leiderschap is voor mij binnen de Raad van Toezicht het sleutelbegrip en de uitdaging. De reflectie op mijn eigen rol heeft mij geholpen om geïnspireerd verder te kunnen en maakt mij een betere toezichthouder.”

Hillie Faber

Dynamic Leadership

“Ik vond het heel positief om het met gelijkgestemden die in gelijksoortige posities zitten, te hebben over de emotionele kant van leidinggeven en daarop ook kritisch ondervraagd te worden. Jezelf als leidinggevende een spiegel laten voorgehouden is heel nuttig. Zo ben ik mij er meer van bewust geworden hoe mijn gedrag bij anderen overkomt. Wat is de indruk die ik aan anderen meegeef? Wil ik dat? En waarom doe ik dat? Dergelijke vragen zijn voor mij echt een eye-opener geweest.

Ook inzicht in het belang van kwetsbaarheid (KQ) vond ik heel waardevol. Ik was vaak geneigd om dingen alleen te doen, ook als dat lastig was, en het was voor mij heel nuttig dat ik in de training de vraag kreeg waarom ik lastige dingen niet met anderen bespreek of om hulp vraag.

Wat ik hier geleerd heb is dat effectiviteit niet te maken heeft met trucs, maar met persoonlijke verdieping. Je kwetsbare kant durven laten zien, durven uitkomen voor je twijfels en overwegingen, maakt dat je echte verbinding krijgt en dat mensen zich beter begrepen voelen. Dat leidt tot een ander type gesprek en ook echt tot ander, effectiever gedrag. Ik krijg van mijn omgeving terug dat ik een stuk opener ben geworden en zelf merk ik dat ik meer voor elkaar krijg. Het volgen van deze leiderschapstraining heeft echt meerwaarde. Ik kan het iedereen aanraden!”

Lisette Tanis

Dynamic Leadership

‘Als commissaris en toezichthouder moet je in toenemende mate naast ‘harde’ kennis ook zaken als soft skills, houding en gedrag en boardroom dynamics in je gereedschapskist hebben. De gemiddelde toezichthouder is dat nog niet zo gewend. Die zit vaak vooral op concrete dingen, financieel en organisatorisch, aangezien daar in de meeste opleidingen de nadruk op ligt. Zelf heb ik net zo’n opleiding op Nyenrode gevolgd. Dat was een prima basis, want die dingen moet je je gewoon eigen maken. Maar Governance Dynamics is daarop een hele nuttige aanvulling omdat het een stap verder gaat en ook die andere, softe kant op een gedegen manier behandelt. Daardoor ben ik in mijn eigen werk een stuk verder gekomen.
Door deze opleiding ben ik me meer bewust geworden van het belang van zaken als houding en gedrag voor mijn rol en heb ik ook geleerd om daar echt iets mee te doen. Zo heb ik veel gehad aan het werken met dilemma’s. In dit werk ben je vaak bezig met afwegingen maken tussen goed en fout zonder dat daar duidelijke scheidslijnen voor zijn. Keuzes worden vaak situationeel bepaald, in plaats van beredeneerd en overdacht. Daarbij speelt het gevoel een grote rol. Ik heb geleerd mijn gevoel serieuzer te nemen, daarnaar te luisteren en het ook bespreekbaar te maken. Dat heb ik als zeer positief en nuttig ervaren.

In de cursus kwam ook het verschil tussen mannen en vrouwen aan bod. Ik heb de indruk dat vrouwen van nature meer affiniteit met dit gedachtegoed hebben dan mannen, en juist daarom is het voor mannen heel nuttig om hieraan deel te nemen. Voor vrouwen is het weer  heel leerzaam om te zien hoe mannen met dit soort dingen worstelen. Dat kweekt meer begrip voor het gedrag van hun collega’s.”

Michael Bakker

Governance Dynamics

“Ik kijk terug op een inspirerende pilot met boeiende collega-cursisten en docenten. Er was een gezonde mix van mensen met geen, weinig en zeer veel ervaring met toezichthouden en die ervaringen werden in alle openheid gedeeld. Dat vond ik zeer inspirerend. Het ging met name om de steeds belangrijker wordende emotionele aspecten van toezichthouden, de  ‘dynamic skills’, zoals sociale en morele intelligentie, passie en creativiteit en hoe je die kunt inzetten in de praktijk. Daardoor heb ik meer inzicht gekregen in de dynamiek van de boardroom, het gedrag van toezichthouders en bestuurders en in de interactie tussen mensen. Dat alles werd behandeld aan de hand van praktijkervaringen, voorbeelden en literatuur en je kon ook zelf een casus inbrengen. Ook hebben we intervisie gedaan, wat heel boeiend was. Ik heb veel aan de overzichten met handvatten voor inzicht in gedrag, zoals bijvoorbeeld de kenmerken van goed bestuur en de checklist met ‘early warning’ signalen.

Ik ben de opleiding gaan doen omdat ik zelf graag toezichthouder wil worden, maar ik kan het nu ook al toepassen in mijn praktijk als secretaris bij Raden van Bestuur en Raden van Toezicht. Ik heb ook mijn eigen rol onder de loep genomen. Wat ik daar vooral van geleerd heb is meer mijn onderbuikgevoelens te benoemen en van daaruit verbinding te maken met anderen. Als je vindt dat er niet integer gehandeld wordt, moet je dat zeggen, ook al houdt iedereen zijn mond. Jezelf durven zijn en dichtbij jezelf blijven, dat was echt een belangrijke les. Het programma Governance Dynamics is echt iets wat ik kan aanbevelen!”

Susanne Visscher

Governance Dynamics

“Ik wilde graag een opleiding volgen om mijn huidige werkzaamheden als beroepscoach, professioneel trainer, interim change manager,  Global Women Leadership werkzaamheden  en bestuursfuncties samen te brengen. Wat deze splinternieuwe opleiding zo leuk maakt, is dat we als deelnemers deze opleiding grotendeels mee konden en mochten vormgeven. Die samenwerking en co-creatie vind ik persoonlijk heerlijk. De nieuwe relaties met een zeer divers gezelschap en de kwaliteiten van de trainers maakten deze dagen zeer boeiend in de breedste zin van het woord.
Wat ik heb geleerd is enerzijds dat er verschillende zaken zijn die thuishoren in de rol van de commissaris, die ik nu in mijn dagelijkse praktijk al doe of toepas.  Anderzijds heb ik ook nieuwe dingen geleerd in de brede context van de commissaris, zoals de verschillende rollen waaronder de juridische beschreven verantwoordelijkheid.
Parallel aan mijn opleiding ben ik uitgenodigd voor deelname in en het opzetten van de Advisory Board voor Cordaid’s Women Leadership Department. De ‘lessons learned’ van deze opleiding heb ik dus direct kunnen toepassen. Sterker nog, de voorbereidingen van de eerste gesprekken met Cordaid over deze nieuwe Advisory Board heb ik als een concrete praktijksituatie aangedragen voor de training. We hebben in deze opleiding stilgestaan bij dingen als: welke zaken zijn van belang bij het oprichten van deze Advisory Board, waar begin je, wat heeft de hoogste prioriteit, en hoe bespreek je dat precies met de opdrachtgever. Zo werd dit een ‘case’ en onderdeel van het opleidingsprogramma.
Ik heb een aantal zaken met mijn medebestuurders gedeeld en ook voorgesteld om een  jaarlijkse evaluatie in te voeren waarbij gekeken wordt hoe we het doen.”

Claudia Zwart

Governance Dynamics

En nu?

Je hebt je opleiding gehad en wilt met je vers verworven kennis aan de slag. Met name bij een Governance-opleiding kan dat een knelpunt zijn. Dit is de reden waarom de NCD veel contacten te heeft met (startende en groei-) bedrijven die mensen met meer ervaring graag inzetten. Wij horen vaak als eerste van een zoektocht naar een nieuwe lid van RvC of RvT, maar kunnen ook bemiddelen voor bijvoorbeeld een 'stage'. Onze samenwerkingsverbanden met Qredits, Port4Growth, Grant Thornton, Topvrouwen, maar ook JCI helpen daar zondermeer bij. Zie ook Kitchen Cabinet