Dynamic Leadership

ken jezelfBen je die ervaren leider werkzaam in een eindverantwoordelijke positie of op weg naar een senior management functie? De leider die als veranderaar centraal staat en als beslisser en inspirator ruimte voor de toekomst creëert? Die zichzelf nog beter wil leren kennen en daardoor meer bewust van zijn impact op anderen? En dat op een natuurlijke en ogenschijnlijk vanzelfsprekende manier? Dan is het programma Dynamic Leadership zeer waarschijnlijk iets voor jou. Het programma ondersteunt jou in je leiderschap vanuit meerdere perspectieven: creativiteit, empathie, sociale en morele oriëntatie, passen en kwetsbaarheid.

Het programma start met een intakegesprek gericht op je persoonlijke leerdoelen. Halverwege het traject vindt een reflectiegesprek plaats. In totaal omvat het programma 8 dagen inclusief avonden plus een extra avond voorafgaand aan de laatste dag. Er zijn 2 overnachtingen. De sessies kennen een ritme van gemiddeld 1 x per 4 weken met tussendoor 5 intervisiebijeenkomsten. Het programma duurt ca. 7 maanden.   

Dynamic Leadership is een programma waar je je niet kan verschuilen achter modellen, maar bereid bent om naar jezelf als leider te kijken. Daarvoor zijn een aantal condities als uitgangspunt genomen om jouw leerproces zo optimaal te laten verlopen:

  • Zo is het programma opgezet in sámenspraak met leiders. Ook de programma-invulling vindt plaats met mensen die weten wat het is om in deze tijd leider te zijn. We werken met ‘verleiders’ i.p.v. inleiders.
  • Als deelnemer word je geacht je open en kwetsbaar op te stellen, vanuit het vertrouwen dat juist deze openheid voor jou en je mede deel­nemers een toege­voegde waarde heeft voor het verkrijgen van meer zelf­inzicht. Inzicht die je helpt  je rich­ting te bepalen voor verdere per­soon­lijke ontwikkeling als leider voor toekomstige tijden.
  • De toon van het programma is zodanig dat je in een veilige setting ervaring op kunt doen met de relationele en emotionele kant van leiding geven binnen de groeifilosofie van “inspireren – reflecteren – leren”.
  • Je krijgt voldoende handreikingen om te experimenteren in je eigen situatie.
  • Optimaal gebruik van digitale middelen die we o.a. beschikbaar maken vanuit de uitgebreide online bibliotheek.
  • De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Klein genoeg om de intimiteit onder elkaar te waarborgen en om elkaar maximaal te leren kennen. En groot genoeg om vanuit voldoende diversiteit van en met elkaar te leren.

In de brochure die je hieronder kunt downloaden lees je alle informatie over de opleiding. Lees hier ook enkele ervaringen van deelnemers die je voorgingen.

Een proces van bewustwording, dat ook voor diegenen die het allemaal al lang weten een hele waardevolle ervaring is (en misschien wel juist voor diegenen). Geen master van allemaal softe vaagheden maar één die de mogelijkheid bood om eigen vraagtekens om te zetten in antwoorden en voor diegenen die ziende blind zijn, vraagtekens in uitroeptekens om te zetten.

Deelnemer Dynamic Leadership

Ncd Academy - Blokken schema - dynamic leadership

“Ik leer om naar mijzelf te luisteren en dit ook aan anderen door te geven op mijn werk. “Niet weten”, was mijn angst en dit bespreekbaar te maken met het MT betekende mijn angst loslaten, wat een doorbraak betekende voor het gehele MT.”

Deelnemer Dynamic Leadership

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor leidinggevenden werkzaam in een eindver­antwoordelijke positie of managers die op weg zijn naar een senior mana­ge­ment functie waar leiderschap een belangrijke succes­factor is.

Duur

Startbijeenkomst, 7 dagen van ieder drie dagdelen en 5 intervisie bijeenkomsten over 7 maanden

Start

november 2016

Plaats in opleiding

En nu?

Je hebt je opleiding gehad en wilt met je vers verworven kennis aan de slag. Met name bij een Governance-opleiding kan dat een knelpunt zijn. Dit is de reden waarom de NCD veel contacten te heeft met (startende en groei-) bedrijven die mensen met meer ervaring graag inzetten. Wij horen vaak als eerste van een zoektocht naar een nieuwe lid van RvC of RvT, maar kunnen ook bemiddelen voor bijvoorbeeld een 'stage'. Onze samenwerkingsverbanden met Qredits, Port4Growth, Grant Thornton, Topvrouwen, maar ook JCI helpen daar zondermeer bij. Zie ook Kitchen Cabinet